Geiten, bokken, herten en reeŽn

Houdt u geiten, bokken, herten of reeŽn puur voor uw plezier of voor de fokkerij? In alle gevallen weet u met Hedric dat uw dieren gezonde voeding krijgen. Hedric produceert professionele voeders voor hobbydieren. Gezondheid en vitaliteit staan daarbij voorop. Ook zijn de verschillende levensfasen van de dieren en de vitaminen- en mineralenbehoeften van belang.

Assortiment voeders voor geiten, bokken, herten en reeŽn
Omschrijving Periode Voedersoort
Lammeren Tot 8 weken
Vanaf 2 weken
MelkpoederĻ
Geitenkorrel≤
Muesli kleine herkauwers
Geiten, herten en reeŽn Vanaf 8 weken Geitenkorrel≤
Muesli kleine herkauwers
Bokken Vanaf 8 weken Bokkenkorrel

Ļ Indien het lam onvoldoende melk van de moedergeit ontvangt, kan er worden bijgevoederd met melkpoeder.
≤ Lammeren beginnen vanaf 2 weken al ruw- en krachtvoeder mee te eten. Het is van belang dat de maag de gelegenheid krijgt om zich verder te ontwikkelen. Stel vanaf nu ook ruim water beschikbaar.


Voedergift
Bij normaal onderhoud
De Hedric-voeders zijn aanvullende diervoeders. De voedergift is daarom zeer afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoeder. Richtlijn: 0,5 -1,5 kg krachtvoeder bij een gemiddeld groot ras van 60 ŗ 70 kg. De conditie van uw dieren is uiteindelijk het meest bepalend voor de exacte voedergift.

Drachtperiode
Aan het begin van de dracht moet minder worden gevoerd. Een geit mag niet in een te goede conditie raken. Dit geeft problemen bij het aflammeren. Richtlijn: 0,5 kg, mede afhankelijk van het ras.
De energiebehoefte van geiten neemt 3 weken voor het aflammeren sterk toe. Verhoog daarom de krachtvoergift met 0,2 kg per week. Op de dag van aflammeren is minimaal 1 kg krachtvoeder vereist (mede afhankelijk van het ras).

Lactatieperiode
Tijdens de lactatieperiode heeft de geit meer krachtvoeder nodig. Richtlijn; 1,5 kg op de top van de lactatie. Vuistregel is: per 0,2 liter melkŗ 0,1 kg krachtvoeder.

Tips en aandachtspunten:
Algemeen:
  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • De opgegeven hoeveelheden zijn een richtlijn. De uiteindelijke gift is afhankelijk van temperatuur, ras en conditie van het dier.
  • Wanneer het voeder wordt verstrekt, moeten de dieren graag naar de voederplek komen.
  • Houdt de conditie van uw dieren altijd goed in de gaten.
  • Ruwvoeders (hooi, kuilgras of luzerne) zijn van groot belang.


Meer informatie over: