BOKKENKORREL

Dit is een voer voor bokken met een speciaal op bokken afgestemde mineralen verhouding. Met deze speciaal afgestemde vitaminen- en mineralenverhouding wordt er ingespeeld op het probleem van vorming van urinegruis (Urolithiasis*). Dit product kan het gehele jaar door bijgevoerd worden naast ruwvoer en/of weidegang.

Verkrijgbaar in 20 kg

* Urolithiasis is een zeerpijnlijke aandoening aan de urinewegen die bij bokken veel voor komt. In extreme gevallen kan dit de dood tot gevolg kan hebben.
Meer informatie over: