Legpluimvee

Of u nu kippen houdt puur voor uw plezier, vanwege de eieren of voor de fokkerij, in alle gevallen weet u met Hedric dat u uw Legkippen gezonde voeding voorzet. Hedric produceert professioneel voer voor hobbydieren. Gezondheid en vitaliteit staan daarbij voorop. Ook wordt rekening gehouden met de verschillende levensfasen van de kip.

Assortiment Kippenvoeders
Omschrijving Periode Voedersoort
Kuikens 1-11 weken Startkrix¹
Startmeel¹
Jonge dieren 9-19 weken Opfokkruimel¹
Opfokkrix¹
volwassen dieren Vanaf 18 weken Legkrix
Legkorrel
Legmeel
Legmeel Rood
Foktoomkrix
Gemengd legvoer
  Vanaf 18 weken
(buitenlegperiode
Sierpluimveevoer

¹ Er is een natuurlijk anticoccidiosemiddel aan toegevoegd. Kijk op Coccidiose voor meer informatie


Overschakelen
Zorg voor een geleidelijke overgang van het ene naar het andere voer. Laat de dieren wennen aan het nieuwe voer. Het is aan te raden in de overgangsperiode beide voeders door elkaar te mengen. Conditie is altijd bepalend voor het wel of niet inzetten van een ander voer en voor de tijd die nodig is om over te schakelen.

Kalkbehoefte
Leggende hennen krijgen geleidelijk een grotere kalkbehoefte. De sterkte van de eierschaal is voor u daarbij een indicator. U kunt vanaf 40 weken geleidelijk wat meer grit aanbieden.

Tips en aandachtspunten:
Algemeen:
  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • Wanneer de legprestaties afnemen, kan er een klein percentage (tot 15%) gemengd graan naast de legvoeders worden gegeven.
  • Verstrek groenvoeder alleen in kleine hoeveelheden (pas op met bedorven groenvoeder en bespoten planten).
  • Dit betreft een algemeen advies. Houdt de conditie van uw kippen altijd goed in de gaten.
Strooisel:
  • Dit mag niet te nat zijn; dit kan anders allerlei ziektes tot gevolg hebben.
  • Ververs de strooisellaag regelmatig en maak het strooisel los.
Meer informatie over: