Schapen

Houdt u schapen puur voor uw plezier of voor de fokkerij? In alle gevallen weet u met Hedric dat u uw schapen gezonde voeding voorzet. Hedric produceert professionele voeders voor hobbydieren. Gezondheid en vitaliteit staan daarbij voorop. Ook zijn de verschillende levensfasen van de schapen en de vitaminen- en mineralenbehoeften van belang.

Assortiment voeders schapen
Omschrijving Periode Voedersoort
Lammeren Tot 8 weken
Vanaf 2 weken
Melkpoeder ¹
Lammerenkorrel²
Muesli kleine herkauwers³
Schapen Vanaf 8 weken Schapenkorrel
Muesli kleine herkauwers³
Lactatie en dracht Schapenkorrel lactatie

¹ Indien het lam onvoldoende melk van het moederschaap ontvangt, kan er worden bijgevoederd met melkpoeder.
² Lammeren beginnen vanaf 2 weken al ruw- en krachtvoeder mee te eten. Het is van belang dat de maag de gelegenheid krijgt om zich verder te ontwikkelen. Stel vanaf nu ook ruim water beschikbaar.
³ Dit product is NIET geschikt voor schapenrassen die koperintolerant zijn. Er is koper aan dit product toegevoegd.

Voedergift
Bij normaal onderhoud
De Hedric-voeders zijn aanvullende diervoeders. De voedergift is daarom zeer afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoeder. Richtlijn: 0,2 -1,0 kg krachtvoeder bij een gemiddeld groot ras van circa 60 kg. De conditie van uw dieren is uiteindelijk het meest bepalend voor de exacte voedergift.

Drachtperiode
Aan het begin van de dracht moet minder worden gevoederd. Een schaap mag niet in een te goede conditie raken. Dit geeft problemen bij het aflammeren. Richtlijn: 0,4 kg, mede afhankelijk van het ras.
De energiebehoefte van schapen neemt 3 weken voor het aflammeren sterk toe. Verhoog daarom de krachtvoedergift met 0,2 kg per week. Op de dag van aflammeren is minimaal 1 kg krachtvoeder vereist (mede afhankelijk van het ras).

Lactatieperiode
Tijdens de lactatieperiode heeft het schaap zijn maximale krachtvoederbehoefte. Hedric heeft hiervoor een speciaal voeder ontwikkeld (schapenkorrel lactatie). Hierdoor is de gift vergelijkbaar als bij normaal onderhoud.

Tips en aandachtspunten:
Algemeen:
  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • De opgegeven hoeveelheden is een richtlijn. De uiteindelijke gift is afhankelijk van temperatuur, ras en conditie van het dier.
  • Houdt de conditie van uw schapen altijd goed in de gaten.
  • Wanneer het voeder wordt verstrekt, moeten de dieren graag naar de voederplek komen.


Meer informatie over: