SCHAPENKORREL

Dit is een uitgebalanceerd onderhoudsvoer voor schapen en is het gehele jaar te voeren naast ruwvoer en/of weidegang. Dit voer is ook uitstekend toe te passen in het rantsoen naar de aanloop van de einde drachtperiode of juist in de tweede helft van de zoogperiode voor een geleidelijke afbouw van de melkgift.

Verkrijgbaar in 20 kg
Meer informatie over: