Sierpluimvee

Of u nu sierpluimvee houdt puur voor uw plezier of voor de fokkerij, in alle gevallen weet u met Hedric dat u uw sierpluimvee gezonde voeding voorzet. Hedric produceert professionele voeders voor hobbydieren. Gezondheid en vitaliteit staan daarbij voorop. Ook wordt rekening gehouden met de verschillende levensfasen van uw sierpluimvee.

Behoeftes aan voedingsstoffen, vooral in de groeifase, verschillen erg bij sierhoenders. Zorg dat u goed bekend bent met de eigenschappen van het ras zodat u het juiste voer kunt kiezen. Bij bijvoorbeeld fazantenrassen zijn bij de opfok de verschillen in behoeften al groot maar dit geldt nog meer voor bijv. een goudfazant vs. sierkrielkippen. Hierop kan worden ingespeeld door de keus van het voer maar ook in welke levensfase dit voer aangeboden wordt. Neem bij twijfel contact met ons via het contactformulier

Sierpluimvee algemeen
Omschrijving Periode Voedersoort
Kuikens 1-8 weken Startkrix¹
Startmeel¹
Jonge dieren 6-18 weken Opfokkrix¹
Opfokkruimel¹
Volwassen dieren Vanaf 18 weken
(in legperiode)
Legkrix
Foktoomkrix
Legkorrel
Legmeel
  Vanaf 18 weken
(buiten legperiode)
Sierpluimveevoer

Sierpluimvee
Rassen met extra eiwitbehoefte: o.a. Fazanten, pauwen, patrijzen, parelhoenders en kwartels
Omschrijving Periode Voedersoort
Kuikens 1-9 weken Superstartkrix¹
  4-13 weken startkrix¹
Jonge dieren 6-18 weken Opfokkrix¹
Volwassen dieren Vanaf 18 weken
(in legperiode)
Legkrix
Foktoomkrix
  Vanaf 18 weken
(buiten legperiode)
Sierpluimveevoer

¹ Er is een natuurlijk anticoccidiosemiddel aan toegevoegd. Kijk op Coccidiose voor meer informatie

Overschakelen
Zorg voor een geleidelijke overgang van het ene naar het andere voer. Laat de dieren wennen aan het nieuwe voer. Het is aan te raden in de overgangsperiode beide voeders door elkaar te mengen. Conditie is altijd bepalend voor het wel of niet inzetten van een ander voer en voor de tijd die nodig is om over te schakelen.

Tips en aandachtspunten:
Algemeen:
  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • Verstrek groenvoeder alleen in kleine hoeveelheden (pas op met bedorven groenvoeder en bespoten planten).
  • Houdt de conditie van uw dieren altijd goed in de gaten.
Strooisel:
  • Dit mag niet te nat zijn. Nat strooisel kan allerlei ziektes tot gevolg hebben.
  • Ververs de strooisellaag regelmatig en maak het strooisel los.
  • Stel (apart van het voer) grit ter beschikking.
Meer informatie over: