Sierwatervogels

Of u nu sierwatervogels houdt puur voor uw plezier of voor de fokkerij, in alle gevallen weet u met Hedric dat u uw sierwatervogels gezonde voeding voorzet. Hedric produceert professioneel voer voor hobbydieren. Gezondheid en vitaliteit staan daarbij voorop. Ook wordt rekening gehouden met de verschillende levensfasen van uw watervogels.

Bij watervogels is het van belang op de hoogte te zijn van de ras eigenschappen en verschillen in behoeftes. Vooral in de opfokperiode is deze kennis noodzakelijk. Alleen dan kunt u het juiste voer kiezen waarmee;
  • op dag één gestart wordt,
  • de periodes bepalen wanneer dit start- of opfokvoer wordt aangeboden,
  • u de overgangsperiodes juist begeleidt.
Neem bij twijfel contact met ons via het contactformulier.

Assortiment Sierwatervogelvoeders
Omschrijving Periode Voedersoort
Kuikens 1-6 weken Startkrix¹
Superstartkrix¹
Jonge dieren 3-16 weken Opfokkrix¹
Volwassen dieren Vanaf 16 weken
(buiten legperiode)
Sierwatervogelvoer
  (in legperiode) Legkrix
Legkorrel
Foktoomkrix

¹ Er is een natuurlijk anticoccidiosemiddel aan toegevoegd. Kijk op Coccidiose voor meer informatie

Overschakelen
Zorg voor een geleidelijke overgang van het ene naar het andere voer. Laat de dieren wennen aan het nieuwe voer. Het is aan te raden in de overgangsperiode beide voeders door elkaar te mengen. Conditie is altijd bepalend voor het wel of niet inzetten van een ander voer en voor de tijd die nodig is om over te schakelen.

Tips en aandachtspunten:
Algemeen:
  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • Verstrek groenvoeder alleen in kleine hoeveelheden (pas op met bedorven groenvoeder en bespoten planten).
  • Dit betreft een algemeen advies. Houdt de conditie van uw watervogels altijd goed in de gaten.
Strooisel:
  • Dit mag niet te nat zijn; dit kan anders allerlei ziektes tot gevolg hebben.
  • Ververs de strooisellaag regelmatig en maak het strooisel los.
  • Stel (apart van het voer) grit ter beschikking.

Meer informatie over: