Geiten en kleine herkauwers

Geiten, bokken, herten een reeën zijn herkauwers en dat betekent dat ze het opgenomen voeding, zoals hooi en gras, eerst voorverteren en daarna nogmaals kauwen. Ruwvoer dient daarom het hoofdbestanddeel zijn van hun rantsoen voor een goede penswerking.
 
Ondanks dat het allemaal herkauwers zijn, hebben ze andere voedingsbehoeften dan rundvee en schapen: 
• Geiten hebben vergeleken tot een rund een naar verhouding grotere pens en een snellere vertering. Een rundveebrok is niet optimaal voor een geit.  
• In schapenvoer zit nauwelijks koper, terwijl geiten juist wel koper nodig hebben om o.a. bloedarmoede, vermagering of erger te voorkomen. 
 
Geiten zijn ook nog eens kieskeurige eters.Naast een basis van goed en voldoende ruwvoer of hooi is het daarom aan te bevelen de Hedric Geiten/bokkenkorrel of Muesli kleine herkauwers bij te voeren. 

Assortiment geiten en kleine herkauwers

Muesli kleine herkauwers

Muesli kleine herkauwers

  • Bevat koper
  • Voor kleine herkauwers
Geiten/Bokkenkorrel NGMO

Geiten/Bokkenkorrel NGMO

  • Voor geiten, bokken en herten
  • Voor het gehele jaar

Voedingstips

Bij normaal onderhoud
De Hedric-voeders zijn aanvullende diervoeders. De voergift is daarom zeer afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoeder. Richtlijn: 0,5 -1,5 kg krachtvoeder bij een gemiddeld groot ras van 60 à 70 kg. De conditie van uw dieren is uiteindelijk het meest bepalend voor de exacte voergift. 

Drachtperiode
Aan het begin van de dracht moet minder worden gevoerd. Een geit mag niet in een te goede conditie raken. Dit geeft problemen bij het aflammeren.  

Richtlijn: 0,5 kg per geit per dag, mede afhankelijk van het ras. De energiebehoefte van geiten neemt 3 weken voor het aflammeren sterk toe. Verhoog daarom de krachtvoergift met 0,2 kg per week. Op de dag van aflammeren is minimaal 1 kg krachtvoer vereist (mede afhankelijk van het ras).  De opname van een dragende geit daalt naarmate de dracht vordert, omdat het lam steeds meer ruimte inneemt en het moederdier hierdoor gewoonweg niet meer voer kan opnemen. Het is daarom raadzaam om energiedicht te voeren. 

Lactatieperiode
Tijdens de lactatieperiode heeft de geit meer krachtvoer nodig. Richtlijn; 1,5 kg op de top van de lactatie. Vuistregel is: per 0,2 liter melk 0,1 kg krachtvoeder. 

 

Tips en aandachtspunten:
  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • De opgegeven hoeveelheden zijn een richtlijn. De uiteindelijke gift is afhankelijk van temperatuur, ras en conditie van het dier.
  • Wanneer het voer wordt verstrekt, moeten de dieren graag naar de voerplek komen.
  • Houd de conditie van uw dieren altijd goed in de gaten.
  • Ruwvoer (hooi, kuilgras of luzerne) is van groot belang.