Geiten

Geiten hebben andere voedingsbehoeften dan runderen en schapen. Voer ze daarom de Hedric geitenkorrel en bijvoorbeeld geen rundvee- of schapenvoer. Geiten hebben in verhouding tot een rund een grotere pens en een snellere vertering. Ze halen meer voedingsstoffen uit hun voer dan runderen, dus een rundveebrok past minder goed bij een geit. In schapenvoer zit bijvoorbeeld nauwelijks koper, terwijl geiten dat juist nodig hebben om o.a. bloedarmoede en erger te voorkomen. Naast een basis van goed en voldoende ruwvoer of hooi is het daarom aan te bevelen de Hedric geiten- bokkenkorrel bij te voeren.

Assortiment geiten

Muesli kleine herkauwers

Muesli kleine herkauwers

  • Bevat koper
  • Voor kleine herkauwers
Geiten

Geiten

  • Voor geiten en herten
  • Voor het gehele jaar

Bij normaal onderhoud
De Hedric-voeders zijn aanvullende diervoeders. De voergift is daarom zeer afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoeder. Richtlijn: 0,5 -1,5 kg krachtvoeder bij een gemiddeld groot ras van 60 à 70 kg. De conditie van uw dieren is uiteindelijk het meest bepalend voor de exacte voergift.

Drachtperiode
Aan het begin van de dracht moet minder worden gevoerd. Een geit mag niet in een te goede conditie raken. Dit geeft problemen bij het aflammeren. Richtlijn: 0,5 kg per geit per dag, mede afhankelijk van het ras.
De energiebehoefte van geiten neemt 3 weken voor het aflammeren sterk toe. Verhoog daarom de krachtvoergift met 0,2 kg per week. Op de dag van aflammeren is minimaal 1 kg krachtvoer vereist (mede afhankelijk van het ras).

Lactatieperiode
Tijdens de lactatieperiode heeft de geit meer krachtvoer nodig. Richtlijn; 1,5 kg op de top van de lactatie. Vuistregel is: per 0,2 liter melk 0,1 kg krachtvoeder.

Tips en aandachtspunten:
  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • De opgegeven hoeveelheden zijn een richtlijn. De uiteindelijke gift is afhankelijk van temperatuur, ras en conditie van het dier.
  • Wanneer het voer wordt verstrekt, moeten de dieren graag naar de voerplek komen.
  • Houd de conditie van uw dieren altijd goed in de gaten.
  • Ruwvoer (hooi, kuilgras of luzerne) is van groot belang.