Schapen

Houd je schapen puur voor je plezier of voor de fokkerij? Hedric is hét hobby diervoedermerk voor jouw schapen en lammeren. Gezondheid en vitaliteit staan daarbij voorop. Aangezien schapen herkauwers zijn, hebben zij voor een goede penswerking behoefte aan een rantsoen dat grotendeels bestaat uit hoogwaardig en langvezelig ruwvoer. Naast ruwvoer hebben schapen ook een aanvullend krachtvoer nodig dat is afgestemd op de levensfase van het dier en de daarbij behorende juiste vitaminen- en mineralenbehoeften. 
Schapen kunnen niet zonder koper, maar de meeste schapenrassen zijn erg gevoelig voor een overmaat aan koper in hun rantsoen. Over het algemeen wordt de koperbehoefte al voldoende afgedekt met het koper dat van nature in ruwvoer en krachtvoerbronnen aanwezig is. Hierdoor bevat het Hedric krachtvoer voor schapen bewust geen toegevoegde koper, om een kopervergiftiging te voorkomen. 

Indien je een schapenras bezit dat wel behoefte heeft aan een extra koper in het krachtvoer (zoals bijv. Drentse Heideschapen), is het raadzaam om de dieren geitenkorrel te geven. 

 

 

 

Assortiment schapen

VitaMilk Lam Stabiel

VitaMilk Lam Stabiel

  • Vanaf geboorte
  • Rijk aan energie en eiwit
Lammerenkorrel

Lammerenkorrel

  • Vanaf 2 tot maximaal 8 weken
  • Topkwaliteit lammerenkorel
Schapenkorrel

Schapenkorrel

  • Voor volwassen schapen
  • Topkwaliteit onderhoudsvoer

Voorkom nierstenen bij rammen

Rammen zijn gevoelig voor nierstenen. Oorzaak van nierstenen is meestal het voeren van grote hoeveelheden verkeerd samengesteld krachtvoer in combinatie met te weinig ruwvoer. Zorg voor voldoende schoon drinkwater. Zorg voor een juist calcium – fosforverhouding in het voer. Zo voorkomt u nierstenen bij rammen. Schapen- en lammerenbrok Allround voldoet aan de juiste richtlijnen.

Voedergift
Bij normaal onderhoud
De Hedric-voeders zijn aanvullende diervoeders. De voedergift is daarom sterk afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het ruwvoer. Richtlijn: 0,2 -1,0 kg krachtvoeder afhankelijk van de periode.

Drachtperiode
Aan het begin van de dracht voeren we twee ons brok. Een schaap mag niet in een te royale conditie raken, want dat geeft problemen rondom het aflammeren. Richtlijn: 0,2 tot 0,4 kg per dier per dag, mede afhankelijk van het ras, conditie en aantal lammeren in de buik.
De energiebehoefte van schapen neemt 3 weken voor het aflammeren sterk toe. Verhoog daarom de krachtvoedergift met 0,2 kg per week. Op de dag van aflammeren is minimaal 0.4 kg krachtvoer vereist (mede afhankelijk van het ras). Zie ook bovenstaande grafiek.

Lactatieperiode
Tijdens de lactatieperiode heeft het schaap zijn maximale krachtvoerbehoefte. Hedric heeft hiervoor een speciaal voer ontwikkeld (schapenkorrel lactatie). Hierdoor is de gift vergelijkbaar als bij normaal onderhoud.

Tips en aandachtspunten:

  • Zorg altijd voor voldoende vers en schoon drinkwater.
  • De opgegeven hoeveelheden is een richtlijn. De uiteindelijke gift is afhankelijk van ras, conditie, aantal lammeren van het dier en afhankelijk van het ruwvoer kwaliteit..
  • Houd de conditie van uw schapen altijd goed in de gaten.
  • Zorg altijd voor een schone en droge plek waar u het krachtvoer verstrekt. Let op dat alle dieren gelijktijdig kunnen eten.